Czerniak skóry jest nowotworem coraz częściej występującym w  naszym społeczeństwie. Co roku odnotowuje się około 50 000 przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry. W tym około 2500-3000 stanowią zachorowania na czerniaki.

HCV (ang. Hepatitis C Virus) jest to wirus wywołujący wirusowe zapalenie wątroby typu C. Wirus HCV znajduje się we krwi i innych tkankach osoby zakażonej. Wirus może przenosić się na inne osoby bezpośrednio przez przetoczenie skażonej krwi lub pośrednio, poprzez wspólnie użytkowane przedmioty zanieczyszczone krwią. Należy zwracać szczególną uwagę na...

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat skutków zażywania dopalaczy? Jakie są możliwości leczenia i terapii? Gdzie uzyskać pomoc i wsparcie? Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa niebezpieczne i nieznane substancje?

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WIELICZCE PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU NIEODPŁATNEJ REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ.

NIEODPŁATNEJ REJESTRACJI NALEŻY DOKONAĆ:

1.  POPRZEZ ZŁOŻENIE WNIOSKU NA URZĘDOWYM FORMULARZU DOSTĘPNYM NA STRONIE INTERNETOWEJ: ...

Produkty Biobójcze - likwidacja plagi komarów.

Przekazujemy  pismo Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 lipca 2019 r., znak: GIS-HŚ-HP-4334-43/DP/19/2, zawierające  opinię  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych i Produktów Biobójczych, na temat produktów biobójczych z kategorii produktowej 18 i 19, które zarejestrowane są na terenie Polski, a mogących mieć zastosowanie podczas działań związanych z likwidacją plagi komarów.

Czytaj więcej...

Ocena Jakości Wody - "Bobrowe Rozlewisko"

OCENA JAKOŚCI WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce na postawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59) art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) § 2, zał. nr 1 część A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255) oraz na podstawie sprawozdań z wyniku badania próbek wody pobranych w dniu 11 czerwca 2019 r. z kąpieliska "Bobrowe Rozlewisko" zlok. w Zabierzowie Bocheńskim:

stwierdza przydatność wody do kąpieli w badanych parametrach mikrobiologicznych
oraz wizualnej ocenie wody

tj. Enterokoki, Escherichia coli, zakwit sinic (smugi, kożuch, piana), rozmnażanie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego, obecność w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkło, tworzywo sztuczne, guma oraz inne odpady w związku ze spełnieniem wymagań określonych w Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255). 

Wyniki konkursu plastycznego „ CZYSTE POWIETRZE – ZDROWE ŻYCIE”

W dniu 7 czerwca 2019 r. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. „Czyste powietrze – zdrowe życie”, zorganizowany w ramach programu „Czyste powietrze wokół nas”.

Adresatami konkursu były dzieci z grupy wiekowej 5-6 lat z przedszkoli z terenu powiatu wielickiego.

Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa w której skład wchodzili pracownicy PSSE w Wieliczce wyłoniła 3 laureatów:

I miejsce Magdalena Grabowska

II miejsce Monika Orłowska  

III miejsce Bartłomiej Wcisło

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce i  Starostę Wielickiego.

Wszystkim uczestnikom oraz zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!yessmiley

Czytaj więcej...

Dzień bez Tytoniu 2019

O szkodliwości palenia tytoniu powiedziano już wszystko i wiele razy, ale powtarzać wciąż trzeba. Temu służyć ma obchodzony co roku 31 maja Światowy Dzień bez Tytoniu poświęcony negatywnemu wpływowi tego czynnika na zdrowie. Tematem tegorocznym  jest „Tytoń i zdrowie płuc”.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca przeprowadzania prac związanych z zabezpieczaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce, przypomina, że zgodnie z § 6, ust 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.
Zgłoszenia dokonuje się listownie lub w postaci elektronicznej, nie później niż 7 dni, przed rozpoczęciem prac na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi

28 maja obchodzimy Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi, którego symbolem jest Czerwony znak „&” to symbol wyrażający solidarność z osobami cierpiącymi na tego typu choroby. Znak łączy ludzi: Pacjentów, ich rodziny, przyjaciół, a także Dawców.

Czytaj więcej...

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce