Chcesz dowiedzieć się więcej na temat skutków zażywania dopalaczy? Jakie są możliwości leczenia i terapii? Gdzie uzyskać pomoc i wsparcie? Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa niebezpieczne i nieznane substancje?

HCV (ang. Hepatitis C Virus) jest to wirus wywołujący wirusowe zapalenie wątroby typu C. Wirus HCV znajduje się we krwi i innych tkankach osoby zakażonej. Wirus może przenosić się na inne osoby bezpośrednio przez przetoczenie skażonej krwi lub pośrednio, poprzez wspólnie użytkowane przedmioty zanieczyszczone krwią. Należy zwracać szczególną uwagę na...

Czerniak skóry jest nowotworem coraz częściej występującym w  naszym społeczeństwie. Co roku odnotowuje się około 50 000 przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry. W tym około 2500-3000 stanowią zachorowania na czerniaki.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WIELICZCE PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU NIEODPŁATNEJ REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ.

NIEODPŁATNEJ REJESTRACJI NALEŻY DOKONAĆ:

1.  POPRZEZ ZŁOŻENIE WNIOSKU NA URZĘDOWYM FORMULARZU DOSTĘPNYM NA STRONIE INTERNETOWEJ: ...

Dzień Choroby Alzheimera

W 2018 roku Światowy Dzień Choroby Alzheimera przypada na 21 września. Ta choroba odbiera ludziom to co mają najcenniejsze – wspomnienia. Święto obchodzone od 1994 roku ma na celu szerzyć wiedzę o chorobie Alzheimera. W Polsce koordynatorem ruchu alzheimerowskiego jest Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Co 3 sekundy na świecie pojawia się nowy przypadek zachorowania - ale jednocześnie większość osób z demencją nie otrzymuje diagnozy ani wsparcia.
Choroba Alzheimera to neurodegeneratywna choroba mózgu, dotykająca najczęściej osoby po 65 roku życia. Jest to choroba przewlekła, której przyczyny wciąż nie są do końca poznane. Nie ma więc na nią skutecznego leczenia przyczynowego. Wraz z postępem choroby przychodzi czas, kiedy chory nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować i wymaga 24-godzinnej opieki. Ok. 70-75 % chorych od początku choroby do końca przebywa w domu rodzinnym pod opieką najbliższych.

Czytaj więcej...

"Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce wraz z Policjantami z Komendy Powiatowej Policji w ramach prowadzonych akcji edukacyjnych „Bezpieczne wakacje” i „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. skontrolowali kąpieliska na terenie powiatu. Jednym z głównych celów podjętego przedsięwzięcia było zwrócenie szczególnej uwagi społecznej na zagrożenia jakie nieść może ze sobą rekreacja wodna, a także promowanie odpowiedzialnych postaw osób przebywających w wodzie i nad wodą. Pracownicy PSSE w Wieliczce przekazywali wiele wskazówek, informacji i porad w zakresie bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz bezpieczeństwa w czasie upałów.

Czytaj więcej...

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie obowiązku zgłaszania wystąpienia zatrucia środkami zastępczymi lub nową substancją psychoaktywną

W związku z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce, uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, istotnie zmieniające uwarunkowania prawne w zakresie działań służących ograniczaniu zagrożeń, jakie powodują środki zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne, została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 6 sierpnia 2018 r., pod pozycją 1490 i wchodzi w życie w dniu 21 sierpnia 2018r.

Czytaj więcej...

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce