Ze wszystkich stron docierają do nas mity i półprawdy dotyczące zdrowego życia. Z inicjatywy Instytutu Żywności i Żywienia powstała strona, na której znajdziemy rzetelne informacje o zdrowym żywieniu. ncez.pl - to adres nowej strony internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Jej...

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat skutków zażywania dopalaczy? Jakie są możliwości leczenia i terapii? Gdzie uzyskać pomoc i wsparcie? Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa niebezpieczne i nieznane substancje?

Papieros elektroniczny, czyli tzw. e-papieros to elektroniczny system dostarczający nikotynę. Jest to urządzenie elektroniczne, które podgrzewa dedykowany roztwór inhalacyjny (e-liquid) do temperatury około 200-300°C, wytwarzając aerozol, który drogą inhalacji dostarczany jest do układu oddechowego użytkownika.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WIELICZCE PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU NIEODPŁATNEJ REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ.

NIEODPŁATNEJ REJESTRACJI NALEŻY DOKONAĆ:

1.  POPRZEZ ZŁOŻENIE WNIOSKU NA URZĘDOWYM FORMULARZU DOSTĘPNYM NA STRONIE INTERNETOWEJ: ...

HCV (ang. Hepatitis C Virus) jest to wirus wywołujący wirusowe zapalenie wątroby typu C. Wirus HCV znajduje się we krwi i innych tkankach osoby zakażonej. Wirus może przenosić się na inne osoby bezpośrednio przez przetoczenie skażonej krwi lub pośrednio, poprzez wspólnie użytkowane przedmioty zanieczyszczone krwią. Należy zwracać szczególną uwagę na...

Prawidłowość  i bezpieczeństwo wykonywanego transportu osób i rzeczy  w dużej mierze zależy od poziomu sprawności psychofizycznej kierowcy. Profilaktyka bezpieczeństwa zdrowotnego, w przypadku kierowców zawodowych, powinna być prowadzona równolegle z propagowaniem...

Uchwały zespołu ds. Suplementów Diety

Informujemy, iż w ostatnich miesiącach działający w ramach Rady Sanitarno- Epidemiologicznej Głównego  Inspektora  Sanitarnego Zespół ds. Suplementów Diety przygotował szereg uchwał, w których określił maksymalne poziomy niektórych witamin i składników mineralnych w suplementach diety. Uchwały Zespołu publikowane są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zespoI-do-spraw-suplementow-diety/ Trwają prace nad kolejnymi uchwałami, które będą systematycznie publikowane. 

Tydzień Promocji Karmienia Piersią

Od 1 do 7 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Promocji Karmienia Piersią. Karmienie piersią to jedyny sposób żywienia noworodków i niemowląt, który zapewnia im właściwy rozwój i optymalny stan zdrowia. Pokarm kobiecy ma unikalne właściwości – zawiera wszystko, co jest potrzebne, by dziecko rozwijało się prawidłowo w pierwszym okresie życia, a jego skład dostosowuje się do potrzeb rosnącego malucha.

Czytaj więcej...

Podsumowanie programu Czyste Powietrze Wokół Nas realizowanego w roku szkolnym 2018/2019 na terenie powiatu wielickiego.

W roku szkolnym 2018/2019 do realizacji programu przystąpiły 22 palcówki w tym 12 przedszkoli i 10 oddziałów przedszkolnych.

Ogółem w programie udział wzięło 798 dzieci z grupy wiekowej od 5- 6 lat

Liczba rodziców biorących udział w programie to 527 osób

Ogółem w programie udział wzięło 1325 osób.

Program realizowany był w formie zaproponowanych 5 zajęć warsztatowych.

W ramach programu ogłoszony został  konkurs plastyczny którego  celem było podniesieni poziomu świadomości dzieci na temat zagrożeń związanych z paleniem papierosów , a także ugruntowanie nabytej wiedzy uzyskanej podczas realizacji programu. Organizatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wieliczce gdzie honorowy patronat objął Starosta Wielicki. Program rozszerzony był także o dodatkowe działania związane ze smogiem a mianowicie dzieci miały możliwość obejrzenia filmu edukacyjnego „ SMOG”, spotkanie z fizjoterapeutą z Uzdrowiska z Koplanii Soli w Wieliczce. Zajęcia wzbogacane były przez wykonywanie eksperymentów i ćwiczeń.

Podsumowanie programu
W opinii szkolnych i przedszkolnych koordynatorów programu Czyste powietrze wokół nas cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci , które chętnie uczestniczyły w zajęciach łatwo i szybko przyswajały informacje na temat szkodliwości dymu oraz skutków palenia papierosów. Poprzez program wzrosła także świadomość rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone są na szkodliwe działanie dymu tytoniowego.

Wszystkie placówki realizujące program w roku szkolnym 2018/2019 zadeklarowały chęć udziału w programie w roku następnym.

Powiatowy Koordynator Programu Starszy Asystent Sylwia Nowakowska

"Idzie raczek nieboraczek jak przypali będzie znaczek."

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce pragnie Państwa zaprosić do akcji bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych.
Moda na opalanie nie mija a ze słońcem nie ma żartów. Liczba zachorowań na raka skóry sukcesywnie wzrasta. To jest najbardziej złośliwy nowotwór skóry, który rozwija się szybko i daje liczne przerzuty.

Czy można uniknąć czerniaka nie rezygnując z kąpieli słonecznych?

Celem naszej akcji jest uświadomienie Państwu jak należy bezpiecznie korzystać z kąpieli słonecznych. W realizacje działań wkładamy własne siły i wiedzę pragnąc Państwa ochronić przed szkodliwymi promieniami słonecznymi rozdając ulotki.

Czytaj więcej...

Produkty Biobójcze - likwidacja plagi komarów.

Przekazujemy  pismo Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 lipca 2019 r., znak: GIS-HŚ-HP-4334-43/DP/19/2, zawierające  opinię  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych i Produktów Biobójczych, na temat produktów biobójczych z kategorii produktowej 18 i 19, które zarejestrowane są na terenie Polski, a mogących mieć zastosowanie podczas działań związanych z likwidacją plagi komarów.

Czytaj więcej...

Ocena Jakości Wody - "Bobrowe Rozlewisko"

OCENA JAKOŚCI WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce na postawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59) art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) § 2, zał. nr 1 część A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255) oraz na podstawie sprawozdań z wyniku badania próbek wody pobranych w dniu 11 czerwca 2019 r. z kąpieliska "Bobrowe Rozlewisko" zlok. w Zabierzowie Bocheńskim:

stwierdza przydatność wody do kąpieli w badanych parametrach mikrobiologicznych
oraz wizualnej ocenie wody

tj. Enterokoki, Escherichia coli, zakwit sinic (smugi, kożuch, piana), rozmnażanie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego, obecność w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkło, tworzywo sztuczne, guma oraz inne odpady w związku ze spełnieniem wymagań określonych w Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255). 

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce