HCV (ang. Hepatitis C Virus) jest to wirus wywołujący wirusowe zapalenie wątroby typu C. Wirus HCV znajduje się we krwi i innych tkankach osoby zakażonej. Wirus może przenosić się na inne osoby bezpośrednio przez przetoczenie skażonej krwi lub pośrednio, poprzez wspólnie użytkowane przedmioty zanieczyszczone krwią. Należy zwracać szczególną uwagę na...

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WIELICZCE PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU NIEODPŁATNEJ REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ.

NIEODPŁATNEJ REJESTRACJI NALEŻY DOKONAĆ:

1.  POPRZEZ ZŁOŻENIE WNIOSKU NA URZĘDOWYM FORMULARZU DOSTĘPNYM NA STRONIE INTERNETOWEJ: ...

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat skutków zażywania dopalaczy? Jakie są możliwości leczenia i terapii? Gdzie uzyskać pomoc i wsparcie? Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa niebezpieczne i nieznane substancje?

Czerniak skóry jest nowotworem coraz częściej występującym w  naszym społeczeństwie. Co roku odnotowuje się około 50 000 przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry. W tym około 2500-3000 stanowią zachorowania na czerniaki.

Stanowisko GIS w sprawie szczotkowanie zębów przez dzieci w przedszkolu

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce zamieszcza stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowanie zębów przez dzieci w przedszkolu z zaleceniami w tym zakresie.
Przyjęte stanowisko GIS pozwoli na podejmowanie właściwych działań w celu skutecznego zapobiegania rozwojowi próchnicy wśród dzieci w wieku przedszkolnym w każdej placówce nauczania i wychowania.

Czytaj więcej...

Projekt KIK/68

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że od 1 grudnia platforma projektu KIK/68 "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" (http://www.zdrowiewciazy.pl/) dostępna jest w nowej odsłonie (zmieniła się szata graficzna i architektura informacji)

Zaszczep w sobie chęć szczepienia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce informuje, iż przez Głównego Inspektora Sanitarnego została przygotowana akcja informacyjna pod hasłem ,"Zaszczep w sobie chęć szczepienia"
Akcja będzie realizowana poprzez uruchomienie strony internetowej pod adresem http://www.szczepienia.gis.gov.pl/

Metanol

Główny Inspektor Sanitarny oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ostrzegają przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie użytkowników alkoholu o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła.

4-15 ml (½ kieliszka do wódki) alkoholu metylowego uszkadza nerw wzrokowy
30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) alkoholu metylowego to dawka śmiertelna

Czytaj więcej...

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce