Badania na nosicielstwo

Próbki do badania kału w kierunku  nosicielstwa Salmonella i Shigella (dawna książeczka sanepidowska) u osób zdrowych przyjmowane są w Punkcie Przyjmowania Próbek  Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wieliczce ul. H. Sienkiewicza 13

Aby wykonać badanie należy:

1. Wpłacić przelewem 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych)

  Numer konta:

  85 1010 1270 0037 0822 3100 0000 

  Nazwa odbiorcy:

  WSSE Kraków, ul. Prądnicka 76,  31 – 202 Kraków

  Tytułem:

  Imię i nazwisko osoby, której dotyczy badanie

 

 

 

 

 

2. W Punkcie Przyjmowania Próbek okazać kserokopię dowodu wpłaty i odebrać pojemniki na próbki oraz zlecenie i wytyczne dotyczące pobierania próbek. Zlecenie i wytyczne [wersja w j. polskim] [wersja w j. angielskim oraz informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych [Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych].

3. Do Punktu Przyjmowania Próbek dostarczyć trzy próbki kału pobrane zgodnie z zaleceniem wraz
z wypełnionym zleceniem i dowodem wpłaty.

4. Odebrać wyniki badania  w  pokoju nr 11, tel. Kontaktowy (+48 12) 288 01 38 wew 112 - najwcześniej  po 7 dniach od daty dostarczenia próbek.

  Wydawanie pojemników na próbki: 

 poniedziałek -środa

7.30 – 14.00

  Przyjmowanie próbek do badania:

wtorek  

7.30 - 9.30

  Wydawanie wyników badań:

poniedziałek - piątek

7.30 - 14.00

 

5. Na podstawie wyników badań lekarz wykonujący zadania służby medycyny pracy wydaje orzeczenie lekarskie:

a) o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
b) o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz  zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151) jedynym wymaganym dokumentem dotyczącym dopuszczenia do pracy pracownika jest orzeczenie lekarskie.


UWAGA: Uczniowie/studenci/doktoranci, posiadający skierowanie wystawione przez dyrektora szkoły/rektora uczelni są zwolnieni z opłaty za badanie.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi(Dz. U. z 2018 r. poz. 151).

W celu otrzymania zwrotu dokonanej zapłaty za badanie kału na nosicielstwo, w przypadku rezygnacji z usługi, prosimy o przesłanie na adres “Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, z dopiskiem Sekcja Ekonomiczna” pisemnego imiennego wniosku wraz z numerem konta, na które mamy dokonać zwrotu (musi być ono zgodne z kontem z którego nastąpił przelew).

W przypadku zmian informacje będą aktualizowane na bieżąco.

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

Badania sanitarno-epidemiologiczne, w odróżnieniu od badań pracowniczych wykonywanych na podstawie Kodeksu Pracy.

Badania sanitarno-epidemiologiczne mają na celu zapewnienie ochrony zdrowia nie pracownika, lecz osób trzecich (w tym przypadku podopiecznych), które mogą ulec zakażeniu w wyniku kontaktu z zakażonym opiekunem wykonującym prace, przy których istnieje możliwość przeniesienia czynnika zakaźnego.

Czytaj więcej...

Zobacz

Polecamy

Kontakt

Punkt Informacyjny:
tel. + 48 222 500 115
fax. +48 12 289 05 00

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce