Szczepienia


W Polsce szczepienia ochronne są realizowane zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych (tzw. kalendarzem szczepień), który co roku jest aktualizowany. Zakres i organizacja szczepień w Polsce jest oparta na następujących podstawach prawnych:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1866 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 849 z późn. zm.),
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2018, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. Poz. 108) 
W Komunikacie tym określone zostały zasady i zakres wykonywanych szczepień ochronnych. Komunikat ten zawiera informacje dotyczące szczepień bezpłatnych (obowiązkowych) realizowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz szczepień odpłatnych (tzw. zalecanych)– nierefundowanych z budżetu państwa.

Schemat szczepień

Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19

Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w oparciu o stanowiska Zespołu ds. Szczepień Ochronnych oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz kluczowych instytucji zdrowia publicznego (WHO, CDC, NHS, NCIRS) zalecają wznowienie bieżącej realizacji wszystkich szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie szczepienia, ze szczególnym uwzględnieniem:

Czytaj więcej...

Zaszczep się wiedzą!

Informujemy o rozpoczęciu akcji informacyjno-edukacyjnej dotyczącej szczepień pod hasłem "Zaszczep się wiedzą!".
Na stronie internetowej kampanii http://zaszczepsiewiedza.pl zamieszczono informacje na temat szczepień. "Są to materiały przygotowane zarówno przez wybitnych ekspertów, jak i rekomendacje instytucji, od lat profesjonalnie zajmujących się chorobami zakaźnymi oraz wakcynologią"
 

Informacja dotycząca przestrzegania zasad przez punkty szczepień

Punkty szczepień są zobowiązane do przestrzegania następujących zasad:

 • Szczepionki należy przechowywać w gabinecie zabiegowym w chłodziarce przeznaczonej tylko do tego celu, w stabilnej temperaturze 2–8°C.
 • Rozmieszczając w chłodziarce opakowania jednostkowe należy zachować odstęp od ścian wewnętrznych w celu utrzymania obiegu powietrza.
 • Szczepionek nie należy umieszczać na drzwiach chłodziarki oraz w bezpośrednim sąsiedztwie agregatu (ta druga lokalizacja grozi ich zamrożeniem, co całkowicie uniemożliwia ich dalsze wykorzystanie).
 • Nie należy przechowywać w tej samej chłodziarce szczepionek i innych leków, preparatów medycznych oraz żywności.
 • W wyjątkowych sytuacjach, gdy konieczne jest przechowywanie szczepionek razem z innymi preparatami, należy je przechowywać na osobnych półkach. Preparaty krwi należy umieścić poniżej szczepionek, aby uniknąć kontaminacji.
 • Należy stale monitorować temperaturę wewnątrz chłodziarki, tj. codziennie, również w dni wolne od pracy.
 • Optymalnym rozwiązaniem jest ciągłe monitorowanie temperatury urządzeniami elektronicznymi z funkcją rejestracji zapisów.
 • Jeżeli temperatura w chłodziarce przekroczy dopuszczalny zakres, szczepionki należy przenieść niezwłocznie do innej, sprawnej chłodziarki.
 • Każdy przypadek niezachowania warunków zgodnych z zasadą łańcucha chłodniczego na skutek awarii chłodziarki należy niezwłocznie zgłosić do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 • Podmiot leczniczy realizujący szczepienia ochronne u pacjentów, przy użyciu szczepionek udostępnionych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przechowywanie szczepionek i jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań, aby preparaty szczepionkowe zostały w pełni wykorzystane w jego realizacji, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.
 • Szczepionki, które uległy zamrożeniu, nie nadają się do stosowania.


Świadczeniodawcy realizujący szczepienia ochronne są zobowiązani do zachowania łańcucha chłodniczego od momentu, w którym weszli w posiadanie preparatów szczepionkowych.

Procedury te należy stosować również w dni wolne od pracy, o czym przypomina wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2013 roku (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2013 r.).
Wyrok dotyczy skargi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który nakazał zapewnienie właściwych warunków przechowywania szczepionek w dni wolne od pracy. W uzasadnieniu wyroku sąd zaznaczył, że „(…) stosowanie procedur określanych mianem łańcucha chłodniczego ma sens jedynie wówczas, gdy warunki przechowywania, transportu preparatów oraz ich monitorowania będą zachowane przez wszystkie podmioty występujące w tym łańcuchu. Byłoby całkowicie nieracjonalne takie rozwiązanie, według którego podmioty zajmujące się obrotem produktów immunologicznych dochowywały tych procedur tylko w dni robocze, natomiast w dni wolne od pracy obowiązek ten nie byłby egzekwowany (…).

Piśmiennictwo:
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 947)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania szczepionek świadczeniodawcom prowadzącym obowiązkowe szczepienia ochronne oraz sposobu przechowywania szczepionek stanowiących rezerwę przeciwepidemiczną kraju ( Dz. U. z 2010r nr 232 poz. 1524)
- Czajka H.: Ważne techniczne aspekty szczepień: od przechowywania do bezpiecznego podania szczepionki. Szczepienia dzieci i młodzieży w praktyce lekarskiej – co trzeba wiedzieć w 2013roku? Wrocław 2013
- http://www.rynekzdrowia.pl/ (cyt. 25.10.2013)
- Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie określenia jednolitych zasad postępowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sytuacjach wystąpienia w podmiotach leczniczych zaniedbań w zakresie przechowywania szczepionek przeznaczonych do realizacji Programu Szczepień w Polsce

Komiks – SZCZEPIENIA DZIAŁAJĄ

Zapraszamy do zapoznania się z komiksem, opracowanym przez grupę STOPstopnop.pl, na podstawie oryginału dostępnego na serwisie medicum.com, pod linkiem: https://medium.com/the-nib/vaccines-work-here-are-the-facts-5de3d0f9ffd0.

Znajdziecie tam informacje na temat szczepień ochronnych i uzasadnienia dla ich powszechnego stosowania. Mamy nadzieję, że ciekawy sposób zaprezentowania informacji o szczepieniach ochronnych pozwoli zapoznać się z najciekawszymi faktami.

Szczepienia dla podróżnych

Wakacje w tropikach to niewątpliwie wspaniała przygoda, ale czy wiedzą Państwo, że wyjeżdżając w tropikalne zakątki świata jesteśmy dużo bardziej narażeni na choroby zakaźne niż podczas podróży w naszej strefie klimatycznej? Wiąże się to ze złymi warunkami sanitarnymi i niską opieką medyczną, które sprzyjają łatwemu rozprzestrzenianiu się niebezpiecznych chorób.

Czytaj więcej...

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce