Zagrożenia związane z e-papierosami

Papieros elektroniczny, czyli tzw. e-papieros to elektroniczny system dostarczający nikotynę. Jest to urządzenie elektroniczne, które podgrzewa dedykowany roztwór inhalacyjny (e-liquid) do temperatury około 200-300°C, wytwarzając aerozol, który drogą inhalacji dostarczany jest do układu oddechowego użytkownika.

Istnieją setki różnych modeli e-papierosa, różniące się przede wszystkim kształtem urządzenia, które może przypominać tradycyjnego papierosa, fajkę, cygaro, długopis lub dysk USB.

Obecnie istnieje ponad 15 OOO różnych rodzajów e­-liquidu, wśród których dominują produkty o owocowych bądź słodkich smakach (m.in.: czekolada, popcorn, guma balonowa, wanilia), które mają na celu zachęcić młode osoby do sięgnięcia po e-papierosa.

Aerozol z e-papierosa to mieszanina szeregu różnych substancji chemicznych. Wśród substancji obecnych w aerozolu z e-papierosa, zidentyfikowano m.in.: acetaldehyd, formaldehyd, akroleinę, propanal, nikotynę, aceton, o-metyl-benzaldehyd, karcinogenne nitrozaminy. Użycie e-papierosa powoduje emisję pyłu zawieszonego (PM2.5) oraz najdrobniejszych cząstek (UFPs), których stężenie wzrasta w powietrzu otaczającym e­-palacza. Urządzenia do palenia e-papierosów mogą być używane do dostarczania substancji psychoaktywnych, w tym kannabinoidów.

Badania oceniające efekty zdrowotne występujące bezpośrednio po użyciu e-papierosa wykazują, że używanie e-papierosów może zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych (w tym zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu) oraz chorób układu oddechowego. Coraz częściej pojawiają się doniesienia naukowe raportujące przypadki osób, u których wystąpiły problemy z oddychaniem na skutek używania e-papierosów. Istnieją udokumentowane przypadki uszkodzeń płuc potencjalnie związanym z używaniem e­-papierosów.

Od czerwca br. na terenie Stanów Zjednoczonych zaobserwowano 1299 udokumentowanych przypadków uszkodzeń płuc, których prawdopodobną przyczyną było użycie e-papierosa. Ponad 80% przypadków stanowią osoby poniżej 35 roku życia. Odnotowano również 26 zgonów na skutek uszkodzenia płuc potencjalnie związanego z używaniem e-papierosa. Wszyscy zdiagnozowani pacjenci, deklarowali używanie e-papierosów w przeszłości. Część z badanych deklarowała użycie e­ papierosa z olejkiem zawierającym THC lub pochodne substancje.  Niemniej jednak, większość badanych używała zarówno e-liquidów z THC jak i tych, zawierających nikotynę, a ponad 20% przypadków to osoby, które używały wyłącznie e-papierosa zawierającego nikotynę.

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do szkół, przygotowany wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, materiał informacyjny dla uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli, w którym przestrzega przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z elektronicznymi papierosami.

Od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo jak tradycyjne papierosy uzależniają i wpływają negatywnie na zdrowie. Istnieją również dowody na to, że młodzi ludzie, którzy używają e-papierosów, mogą częściej palić papierosy w przyszłości. Istnieją udokumentowane przypadki zatruć płynem z e-papierosów wśród dzieci oraz osób dorosłych. Ważna jest zatem wiedza na temat zagrożeń związanych z e-papierosami.Wszystkie e-papierosy mają wysoką zawartość nikotyny. Według producenta pojedyncza kapsułka JUUL zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych papierosów. Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może powodować u niektórych nastolatków szybki rozwój uzależnienia.

W informacji MEN i GIS zachęcamy rodziców i apelujemy do nich o to, aby poinformowali swoje dziecko o zagrożeniach. Rodzice mogą również w każdej chwili zwrócić się do nauczycieli i dyrektorów szkół w sprawie egzekwowania zakazu palenia tytoniu na terenie szkoły oraz szkolnego programu zapobiegania paleniu tytoniu.

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce