STANOWISKO PRACY DS. OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wieliczce podejmuje liczne działania na rzecz promowania zdrowego stylu życia , zapobiegania chorobom zakaźnym i wdrażania programów edukacyjnych realizowanych w szkołach z terenu powiatu wielickiego.

Dział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia prowadzi działalność oświatowo – zdrowotną poprzez popularyzację zdrowego trybu życia, zapobieganie chorobom zakaźnym.

Dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności i ustalenie potrzeb prozdrowotnych w oparciu o dostępne wskaźniki.

Koordynuje  i nadzoruje  działalność oświatowo zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania i wychowania a także dokonuje oceny ich skuteczności.

Do kierunków działań OZ i PZ należy:

  • Wdrażanie oraz realizowanie programów o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym, celem którego jest podniesienie poziomu wiedzy i wykształcenie odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych 
  • Prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnienie pomocy dydaktycznych
  • Dystrybucja materiałów oświatowo – zdrowotnych
  • Współpraca z jednostkami samorządowymi i instytucjami publicznymi
  • Współpraca z innymi działami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wieliczce .

Bezpieczne ferie

Ferie to radosne, ekscytujące wydarzenie. Aby móc w pełni cieszyć się urokami zimy powinniśmy zadbać o to, by wypoczynek dzieci i młodzieży odbywał się w sposób bezpieczny, a przygotowane przez organizatorów i wybrane przez rodziców i dzieci formy wypoczynku nie tylko sprawiały radość, ale miały funkcję edukacyjną i pozostawiły miłe wspomnienia.

Czytaj więcej...

Dekalog suplementacji


Jedzenie to nie leczenie – pamiętaj, że suplementy diety to kategoria żywności.
Nie myl ich z lekami, których przeznaczenie jest zupełnie inne. Suplementować znaczy uzupełniać – pamiętaj, że podstawą dobrego samopoczucia jest racjonalna dieta. Prowadź zdrowy styl życia.

Czytaj więcej...

Oszczędź dziecku ospy

Informujemy, iż 9 grudnia ruszyła kampania informacyjna „Oszczędź dziecku ospy” przygotowana przez Polskie Towarzystwo Higieniczne. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zagrożenia i sposobów ochrony przed ospą.

Czytaj więcej...

„Wrzuć bieg na zdrowie”

Prawidłowość  i bezpieczeństwo wykonywanego transportu osób i rzeczy  w dużej mierze zależy od poziomu sprawności psychofizycznej kierowcy. Profilaktyka bezpieczeństwa zdrowotnego, w przypadku kierowców zawodowych, powinna być prowadzona równolegle z propagowaniem dobrych praktyk w ruchu drogowym.  Dlatego Główny Inspektorat Sanitarny i Główny Inspektorat Transportu Drogowego rozpoczynają realizację projektu edukacyjno-informacyjnego „Wrzuć bieg na zdrowie” skierowanego do przedstawicieli branży transportowej.

Czytaj więcej...

Zagrożenia związane z e-papierosami

Papieros elektroniczny, czyli tzw. e-papieros to elektroniczny system dostarczający nikotynę. Jest to urządzenie elektroniczne, które podgrzewa dedykowany roztwór inhalacyjny (e-liquid) do temperatury około 200-300°C, wytwarzając aerozol, który drogą inhalacji dostarczany jest do układu oddechowego użytkownika.

Czytaj więcej...

Grzyby

Przyszła jesień i rozpoczął się sezon na grzybobranie. Zbieranie grzybów w Polsce jest bardzo popularne, to hobby wielu ludzi lub forma spędzania wolnego czasu na łonie natury. Grzyby są chętnie spożywane ze względu na niezwykłe walory smakowe i zapachowe. Nie zawsze jednak są one bezpieczne.

Czytaj więcej...

"Idzie raczek nieboraczek jak przypali będzie znaczek."

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce pragnie Państwa zaprosić do akcji bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych.
Moda na opalanie nie mija a ze słońcem nie ma żartów. Liczba zachorowań na raka skóry sukcesywnie wzrasta. To jest najbardziej złośliwy nowotwór skóry, który rozwija się szybko i daje liczne przerzuty.

Czy można uniknąć czerniaka nie rezygnując z kąpieli słonecznych?

Celem naszej akcji jest uświadomienie Państwu jak należy bezpiecznie korzystać z kąpieli słonecznych. W realizacje działań wkładamy własne siły i wiedzę pragnąc Państwa ochronić przed szkodliwymi promieniami słonecznymi rozdając ulotki.

Czytaj więcej...

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce