STANOWISKO PRACY DS. OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wieliczce podejmuje liczne działania na rzecz promowania zdrowego stylu życia , zapobiegania chorobom zakaźnym i wdrażania programów edukacyjnych realizowanych w szkołach z terenu powiatu wielickiego.

Dział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia prowadzi działalność oświatowo – zdrowotną poprzez popularyzację zdrowego trybu życia, zapobieganie chorobom zakaźnym.

Dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności i ustalenie potrzeb prozdrowotnych w oparciu o dostępne wskaźniki.

Koordynuje  i nadzoruje  działalność oświatowo zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania i wychowania a także dokonuje oceny ich skuteczności.

Do kierunków działań OZ i PZ należy:

  • Wdrażanie oraz realizowanie programów o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym, celem którego jest podniesienie poziomu wiedzy i wykształcenie odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych 
  • Prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnienie pomocy dydaktycznych
  • Dystrybucja materiałów oświatowo – zdrowotnych
  • Współpraca z jednostkami samorządowymi i instytucjami publicznymi
  • Współpraca z innymi działami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wieliczce .

Dbaj o siebie i innych!

Przypominamy ! Jak skutecznie myć ręce? Jak skutecznie dezynfekować ręce?
Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice. Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Zdrowia 2020

7 kwietnia 2020 obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Data 7 kwietnia jest również datą powstania w 1948 Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Celem tego święta jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej istotne problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.

Czytaj więcej...

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce