STANOWISKO PRACY DS. OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wieliczce podejmuje liczne działania na rzecz promowania zdrowego stylu życia , zapobiegania chorobom zakaźnym i wdrażania programów edukacyjnych realizowanych w szkołach z terenu powiatu wielickiego.

Dział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia prowadzi działalność oświatowo – zdrowotną poprzez popularyzację zdrowego trybu życia, zapobieganie chorobom zakaźnym.

Dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności i ustalenie potrzeb prozdrowotnych w oparciu o dostępne wskaźniki.

Koordynuje  i nadzoruje  działalność oświatowo zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania i wychowania a także dokonuje oceny ich skuteczności.

Do kierunków działań OZ i PZ należy:

  • Wdrażanie oraz realizowanie programów o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym, celem którego jest podniesienie poziomu wiedzy i wykształcenie odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych 
  • Prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnienie pomocy dydaktycznych
  • Dystrybucja materiałów oświatowo – zdrowotnych
  • Współpraca z jednostkami samorządowymi i instytucjami publicznymi
  • Współpraca z innymi działami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wieliczce .

"Idzie raczek nieboraczek jak przypali będzie znaczek."

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce pragnie Państwa zaprosić do akcji bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych.
Moda na opalanie nie mija a ze słońcem nie ma żartów. Liczba zachorowań na raka skóry sukcesywnie wzrasta. To jest najbardziej złośliwy nowotwór skóry, który rozwija się szybko i daje liczne przerzuty.

Czy można uniknąć czerniaka nie rezygnując z kąpieli słonecznych?

Celem naszej akcji jest uświadomienie Państwu jak należy bezpiecznie korzystać z kąpieli słonecznych. W realizacje działań wkładamy własne siły i wiedzę pragnąc Państwa ochronić przed szkodliwymi promieniami słonecznymi rozdając ulotki.

Czytaj więcej...

Raport - „Cukier, otyłość – konsekwencje”

Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało raport - „Cukier, otyłość – konsekwencje” przygotowany przez analityków Narodowego Funduszu Zdrowia.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat znacząco wzrosło spożycie cukru. Przeciętny Polak je o prawie 11,8 kg więcej cukru przetworzonego rocznie niż 10 lat temu. Nadmierne spożycie cukru jest przyczyną otyłości, która według danych z 2016 roku dotyczy już 23% kobiet i 25% mężczyzn. Aż 3 na 5 dorosłych Polaków ma nadwagę, a co czwarty jest otyły.

Zachęcamy do zapoznania się z: Raport , Prezentacja

Czytaj więcej...

Nowa Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży

Podczas IV Kongresu Narodowego Kongresu Żywieniowego zakomunikowano, że powstała Nowa Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży  (4-18 lat).
Specjaliści, kierując się najnowszymi doniesieniami na temat wzrostu otyłości wśród dzieci i młodzieży, ukierunkowali właściwy tryb życia młodych ludzi na aspekty życia, mające na celu walkę z zaburzeniami żywienia. Wyniki badań są bardzo złe. Co 5 dziecko w Polsce ma nadwagę. Wzrasta odsetek młodzieży z zaburzeniami w postaci bulimii czy anoreksji. Zauważono, że głównym powodem tycia jest brak równowagi pomiędzy ilością spożywanych kalorii, a aktywnością fizyczną. Dostrzeżono ogromny wpływ snu i sposobu spędzania wolnego czasu przez dzieci na kształtowanie się masy ich ciała. Tworząc nową piramidę żywieniową, podjęto walkę z nadwagą i otyłością wśród dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej...

Bezpieczne ferie

Ferie to radosne, ekscytujące wydarzenie. Aby móc w pełni cieszyć się urokami zimy powinniśmy zadbać o to, by wypoczynek dzieci i młodzieży odbywał się w sposób bezpieczny, a przygotowane przez organizatorów i wybrane przez rodziców i dzieci formy wypoczynku nie tylko sprawiały radość, ale miały funkcję edukacyjną i pozostawiły miłe wspomnienia.

Czytaj więcej...

Podsumowanie realizacji II edycji programu Bieg po zdrowie w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2018/2019 do realizacji programu Bieg po zdrowie na terenie powiatu wielickiego przystąpiło 13 szkół. Program swoimi działaniami objął 382 uczniów z klas IV szkół podstawowych.  W styczniu 2018 roku zorganizowano 12 szkoleń indywidualnych dla szkolnymi koordynatorami programu podczas których przedstawione  zostały podstawowe założenia programu.  W ramach realizacji programu zorganizowany został konkurs plastyczny do którego przystąpiło 17 uczniów z pośród których wyłonionych zostało 3 laureatów, których otrzymali nagrody w postaci książek ufundowanych przez PPIS w Wieliczce Panią Ewę Wiercińską. Program został oceniony bardzo dobrze przez szkolnych koordynatorów , uczniowie chętnie brali udział w zajęciach.

Spotkanie profilaktyczne

W dniu 27 września 2018 roku w ramach współpracy PSSE w Wieliczce z Komendą Powiatową Policji w Wieliczce  odbyło się spotkanie edukacyjne „ Współczesne narkotyki – dopalacze” , którego założeniem było podniesienie świadomości wśród zaproszonych gości na temat zagrożeń jakie niosą ze sobą  narkotyki i dopalacze.
W spotkaniu udział wzięli  nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni, wychowawcy, psycholodzy.
Patronem honorowym przedsięwzięcia był Starosta Wieliczki – Pan Jacek Juszkiewicz. 

Czytaj więcej...

"Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce wraz z Policjantami z Komendy Powiatowej Policji w ramach prowadzonych akcji edukacyjnych „Bezpieczne wakacje” i „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. skontrolowali kąpieliska na terenie powiatu. Jednym z głównych celów podjętego przedsięwzięcia było zwrócenie szczególnej uwagi społecznej na zagrożenia jakie nieść może ze sobą rekreacja wodna, a także promowanie odpowiedzialnych postaw osób przebywających w wodzie i nad wodą. Pracownicy PSSE w Wieliczce przekazywali wiele wskazówek, informacji i porad w zakresie bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz bezpieczeństwa w czasie upałów.

Czytaj więcej...

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce