Epidemiologia

1. Nadzor nad stanem sanitarnym placówek ochrony zdrowia.

2. Ochrona zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych i zakładowych poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego.

3. Działania mające na celu poprawę wykonawstwa szczepień ochronnych ze szczególnym uwzględnieniem poprawy gospodarki preparatami szczepionkowymi wielodawkowymi.

4. Zwalczanie chorób zakaźnych, pełne i wnikliwe przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach chorób zakaźnych.

5. Nadzór nad ostrymi porażeniami wiotkimi, zgodnie z wytycznymi WHO.

6. Monitoring wybranych chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych w związku z nowelizacją ustawy z 11 marca 2004r.(Dz. U. z 2004r. Nr 69, poz. 625).

7. Prowadzenie nadzoru nad inwazyjną chorobą meningokokową zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Choroby zakaźne

Choroby zakaźne należą do najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Chociaż może się to wydawać dziwne w epoce powszechnie dostępnych antybiotyków i szczepień ochronnych, rocznie w skali globalnej więcej ludzi umiera z powodu bakteryjnych i wirusowych chorób zakaźnych a niżeli z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego i nowotworów razem wziętych. W krajach ubogich do głównych przyczyn zgonów należą niedożywienie i brak higieny. W krajach bogatych natomiast: choroby przewlekłe, AIDS, alkoholizm i terapia immunosupresyjna. Chorobą zakaźną nazywamy zespół objawów związanych z uszkodzeniem tkanek lub zaburzeniem ich funkcji wskutek zakażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi.

Czytaj więcej...

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce