Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

1. Doskonalenie systemu postępowania związanego z powiadomieniami w sieci RASFF w tym prowadzenie szkoleń przypominających.

2. Prowadzenie postępowania związanego ze zgłoszeniami w sieci RAPEX we współpracy z innymi zaangażowanymi instytucjami.

3. Monitorowanie prawidłowej realizacji planu pobierania próbek i badania żywności we współpracy z laboratorium.

4. Podnoszenie jakości prowadzonego nadzoru w tym prawidłowego stosowania przepisów prawnych w bieżącym nadzorze oraz skutecznego prowadzenia działań kontrolnych z wykorzystaniem obowiązujących procedur poprzez szkolenia pracowników połączone ze sprawdzeniem wiadomości.

5. Ocena stopnia wdrożenia oraz skuteczności systemów GHP/GMP i HACCP w nadzorowanych obiektach.

6. Nadzór nad identyfikowalnością produktów (traceability), ze szczególnym zwróceniem uwagi na hurtownie oraz inne obiekty pośredniczące w obrocie środkami spożywczymi.

7. Nadzór nad znakowaniem żywności – ze szczególnym zwróceniem uwagi na suplementy diety, i znakowaniem materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków.

8. Nadzór nad jakością żywienia w szpitalach z uwzględnieniem warunków sanitarno – higienicznych.

9. Współpraca z innymi instytucjami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności, a szczególności z Inspekcją Weterynaryjną, w tym również w zakresie realizacji postanowień rozporządzenia nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

10. Ocena stanu sanitarnego obiektów żywnościowo-żywieniowych na terenie powiatu wielickiego i nadzorowanie wynikających stąd kierunków działania, w tym:

  • Podnoszenie jakości pracy poprzez wdrażanie i utrzymanie Systemu Jakości w nadzorze sanitarnym.
  • Opracowanie harmonogramu nadzoru nad obiektami z uwzględnieniem oceny ryzyka w oparciu o wytyczne zawarte w krajowym ramowym programie kontroli kompleksowych i tematycznych.

Zobacz :
Badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu
Informacje dla przedsiębiorców rozpoczynających/prowadzących działalność w sektorze spożywczym
HACCP

Normy żywienia 2020

Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny znowelizowali normy żywienia dla populacji Polski. 
Zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją i sprawdzenia jakie jest, według najnowszej wiedzy, zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze oraz od czego zależy.

Zmiany dotyczące procedury powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności

Informujemy, że w roku 2020 zaszły istotne zmiany dotyczące procedury powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności. Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2499). W związku z ww. rozporządzeniem w przypadku, gdy skład produktu będzie właściwy dla przypisanej kategorii żywności nie będzie prowadzone postepowanie wyjaśniające i w rejestrze zamieszczony zostanie stosowny wpis „nie prowadzono postepowania, proponowana kwalifikacja jest prawidłowa”, wówczas z przedsiębiorcą nie będzie prowadzona odrębna korespondencja (przyjęcie do wiadomości). Taka korespondencja nie będzie też przesyłana do jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Podstawową formą komunikacji, w takiej sytuacji będzie rejestr.

Informacje o zmianach w rozporządzeniu dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktow-objetych-obowiazkiem-powiadamiania/.

Ponadto z dniem 4 lutego 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wdroży nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych. Informacje o systemie opublikowano na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozy-nowy-elektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkow-spozywczych/.

Uchwały zespołu ds. Suplementów Diety

Informujemy, iż w ostatnich miesiącach działający w ramach Rady Sanitarno- Epidemiologicznej Głównego  Inspektora  Sanitarnego Zespół ds. Suplementów Diety przygotował szereg uchwał, w których określił maksymalne poziomy niektórych witamin i składników mineralnych w suplementach diety. Uchwały Zespołu publikowane są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zespoI-do-spraw-suplementow-diety/ Trwają prace nad kolejnymi uchwałami, które będą systematycznie publikowane. 

Dlaczego należy pić wodę?

Ciało człowieka, w zależności od wieku, składa się w 45% (wiek podeszły), do ok. 65% (ludzie dorośli), a nawet 78% (dzieci do 2 roku życia) z wody. Woda jest składnikiem wszystkich tkanek i płynów ustrojowych, koniecznym do pełnienia ich funkcji fizjologicznych, a więc życiowych.

Czytaj więcej...

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej nauczy Polaków jak zdrowo jeść

Ze wszystkich stron docierają do nas mity i półprawdy dotyczące zdrowego życia. Z inicjatywy Instytutu Żywności i Żywienia powstała strona, na której znajdziemy rzetelne informacje o zdrowym żywieniu. ncez.pl - to adres nowej strony internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Jej celem jest zapewnienie każdemu bezpłatnego i szerokiego dostępu do wiarygodnych i praktycznych informacji na temat żywności, żywienia i zdrowego stylu życia.
Na stronie Centrum można znaleźć wiele praktycznych informacji i skorzystać z porad doświadczonych lekarzy, dietetyków i naukowców. Na przykład dowiesz się czy substancje słodzące mogą być sprzymierzeńcem w walce z otyłością lub jak jeść, żeby schudnąć, czy jak odpowiednio pod siebie dobrać ćwiczenia. Wszystko przekazane jest w przystępny sposób.

Mykotoksyny – niebezpieczne metabolity grzybów pleśniowych w żywności

Co to są mykotoksyny?

Mykotoksyny od zawsze towarzyszyły człowiekowi i do tej pory nie udało się ich całkowicie wyeliminować. Pojęcie mykotoksyn pochodzi od połączenia dwóch słów: greckiego „mycos”- grzyb oraz łacińskiego „toxicum”- trucizna. Toksyny są produktami przemian chemicznych zachodzących w grzybach mikroskopowych, zwanych potocznie pleśniami. Są to głównie pleśnie rodzaju Aspergillus, Penicillium oraz Fusarium. Wykazują one silne działanie toksyczne na ludzi i zwierzęta, powodując poważne zatrucia pokarmowe. Swą szkodliwość przejawiają już w niewielkich stężeniach- na poziomie około 1 mg/kg lub niższym. Mykotoksyny mogą występować w szerokiej gamie produktów spożywczych. Pod względem budowy chemicznej scharakteryzowano dotychczas ponad 300 mykotoksyn, z czego 20 to substancje występujące głównie w produktach spożywczych. Fakt ten ma znaczenie ze względu na aspekt bezpieczeństwa żywności. Limity poziomów stężeń m.in. mykotoksyn zawarte są w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.

Czytaj więcej...

Zagrożenia związane z migracją substancji z opakowań

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić powszechną sprzedaż towarów bez opakowań. Zabezpieczają produkt przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników zewnętrznych, dostarczają informacji oraz ułatwiają transport i magazynowanie towarów. Kupując zapakowane produkty spożywcze nie zastanawiamy się czy opakowanie jest „bezpieczne”. Czy nie wpływa szkodliwie na zawarty w nim produkt.

Czytaj więcej...

Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej

Przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw.
Wytyczne skierowane są przede wszystkim do rolników, którzy prowadzą produkcję żywności z wykorzystaniem warzyw, owoców i zbóź pochodzących z własnych upraw (pola, ogrodu).
Dokument dotyczy osób prowadzących produkcję / przetwarzanie żywności w warunkach domowych z przeznaczeniem do wprowadzenia do obrotu z zastrzeżeniem, że produkcja / przetwarzanie tej żywności będzie prowadzona w obrębie przestrzeni mieszkalnych.

Zobacz

Polecamy

Kontakt

Punkt Informacyjny:
tel. + 48 222 500 115
fax. +48 12 289 05 00

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce