Produkty Biobójcze - likwidacja plagi komarów.

Przekazujemy  pismo Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 lipca 2019 r., znak: GIS-HŚ-HP-4334-43/DP/19/2, zawierające  opinię  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych i Produktów Biobójczych, na temat produktów biobójczych z kategorii produktowej 18 i 19, które zarejestrowane są na terenie Polski, a mogących mieć zastosowanie podczas działań związanych z likwidacją plagi komarów.

 

Pliki do pobrania
Download this file (GIS-HS-HP-4334-43DP192.pdf)GIS-HS-HP-4334-43DP192.pdf

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce