Komunikat Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

W załączniku poniżej znajdują się komunikaty V i VI, dotyczące wartości dopuszczalnych ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce