Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy “Substancje niebezpieczne pod kontrolą”

Kampania prowadzona w latach 2018–2019 „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” poświęcona jest tematyce zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy oraz podniesienie poziomu świadomości w zakresie ograniczania ryzyka stwarzanego przez te substancje.

Główne przesłania kampanii:

  1. Dostarczenie wiedzy i skutecznego wsparcia dla systemu zarzadzania bezpieczeństwem pracy w zakresie identyfikowania substancji niebezpiecznych.
  2. Informowanie pracowników o ryzyku związanym z substancjami niebezpiecznymi. Podnoszenie świadomości w zakresie potencjalnych skutków ich oddziaływania oraz zwrócenie uwagi na powszechność ich występowania w środowisku pracy.
  3. Podniesienie świadomości pracodawcy w zakresie mozliwości zastępowania niebezpiecznych substancji przez ich bezpieczniejsze odpowiedniki oraz dostarczenie odpowiednich wskazówek i instrumentów do tego procesu. Eliminacja niebezpiecznych substytucji jako kluczowa zasada ograniczania zagrożenia chemicznego.
  4. Zaangażowanie pracownika w procesie analizy oceny ryzyka. Informowanie o grupach zwiększonego ryzyka, ponieważ nie jest ono jednakowe dla wszystkich pracowników.
  5. Podniesienie świadomości pracodawców i pracowników w zakresie ograniczania zagrożeń i uwzględnienia kolejności stosowania środków zapobiegawczych zbiorowych i organizacyjnych oraz środków ochrony indywidualnej. Dostarczenie praktycznych rozwiązań możliwych do wdrożenia we wszystkich przedsiębiorstwach.

W celu podniesienia efektywności zarządzania ryzykiem związanym z występowaniem substancji niebezpiecznych w miejscu pracy organizatorzy zaplanowali szereg spotkań, warsztatów i konferencji bliżej poświęconej tej tematyce.

Więcej informacji pod adresem: www.ciop.pl

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce