Higiena Dzieci i Młodzieży

1. Prowadzenie nadzoru sanitarnego nad szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz placówkami wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz Burmistrzami, Wójtami Miast i Gmin.

Informacja - Rozporządzenie MEN

Informujemy, że opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29.11.2018r.
Prosimy o zwrócenie uwagi na paragraf § 4a Dyrektor zapewnia uczniom w szkole lub placówce miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.

Poradnik „Żywienie dzieci w żłobkach”. Praktyczne wprowadzenie do aktualnych norm i zaleceń

Od 1 stycznia 2018 r. to „organizatorzy żywienia zbiorowego w żłobkach”, czyli głównie intendenci, kierownicy, dyrektorzy i osoby dedykowane, odpowiadają za zapewnienie w nich pełnowartościowych posiłków. Żywienie w żłobkach powinno być zgodne z normami żywienia, jakie w 2017 roku zaktualizował Instytut Żywności i Żywienia. Po nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która weszła w życie w styczniu br., kierownicy żłobków w wielu rejonach Polski i intendenci zgłaszali potrzebę wprowadzenia prostych narzędzi i pomocy, które ułatwią wprowadzenie wytycznych.

Czytaj więcej...

Otyłość dzieci i młodzieży poważnym problemem globalnym

Problem otyłości i nadwagi dotyczy 10 proc. dzieci i młodzieży na świecie. Szacuje się, że do 2025 r. będzie 177 milionów 5 – 17 latków z nadwagą oraz 91 milionów z otyłością.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, w Europie otyłość dotyka przeciętnie jednego na trzech chłopców i jedną na pięć dziewczynek w wieku od sześciu do dziewięciu lat. Tak szybkie tępo wzrost wiąże się ze wzrostem liczby zachorowań na choroby związane z otyłością. Odnosząc się do tempa wzrostu otyłości przewiduje się, że w 2025 r. ok. 12 milionów dzieci będzie miało nieprawidłową tolerancję glukozy, 4 miliony zachoruje na cukrzycę typu 2, 27 milionów będzie miało nadciśnienie, a u 38 milionów dojdzie do stłuszczenia wątroby lub nagromadzenia tłuszczu w tym organie.

Czytaj więcej...

Rozporządzenie dot. żywienia dzieci i młodzieży

Informacja dotycząca nowego rozporządzenia w sprawie sprzedaży środków spożywczych dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie musza spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce informuje, iż w  Dzienniku Ustaw z dnia 1 sierpnia 2016 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie musza spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 1 sierpnia 2016 r.), które weszło w życie z dniem 1 września 2016 r.

Czytaj więcej...

Zasady udostępniania wody wodociągowej do picia dzieciom w placówkach oświatowych

W związku z kampaniami promującymi picie wody bezpośrednio z kranu i ze źródła w szkołach przedstawiamy opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny „Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych. Bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne”

Co dzieci będą mogły kupić w sklepiku szkolnym?

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce przypomina właścicielom sklepików szkolnych o wymogach dotyczących grupy środków spożywczych, które mogą być sprzedawane w sklepikach szkolnych.

Od 1 września  weszło  w życie Rozporządzenie  Ministra Zdrowia  z dnia  28 sierpnia 2015 w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać  środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2015 poz. 1256). Ajenci prowadzący sklepiki szkolne nie mogą sprzedać w nich tzw. śmieciowego jedzenia.

Czytaj więcej...

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce