Informacja dla ROLNIKÓW

OBOWIĄZEK REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WIELICZCE PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU NIEODPŁATNEJ REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ.

NIEODPŁATNEJ REJESTRACJI NALEŻY DOKONAĆ:

1.  POPRZEZ ZŁOŻENIE WNIOSKU NA URZĘDOWYM FORMULARZU DOSTĘPNYM NA STRONIE INTERNETOWEJ: http://pssewieliczka.wsse.krakow.pl/index.php/druki
LUB
2.  BEZPOŚREDNIO W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W WIELICZCE,
UL. H. SIENKIEWICZA 13.

NIEODPŁATNY WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU SKŁADAJĄ ROLNICY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE:

1. PRODUKCJA PIERWOTNA;
2. DOSTAWY BEZPOŚREDNIE;
3. ROLNICZY HANDEL DETALICZNY;
4. GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE


NIEODPŁATNY WNIOSEK O ZATWIERDZENIE I WPIS DO REJESTRU SKŁADAJĄ ROLNICY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE:

1. PRODUKCJA W WARUNKACH DOMOWYCH
2. INNY RODZAJ DZIAŁALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWEJ

WSZELKIE INFORMACJE DOT. REJESTRACJI DOSTĘPNE SĄ POD NUMEREM TELEFONU:
12 288-01-38 WEW. 105.

UWAGA !
BRAK REALIZACJI OBOWIĄZKU REJESTRACJI WW. DZIAŁALNOŚCI
SKUTKUJE KARĄ GRZYWNY W WYSOKOŚCI OD 1000 ZŁ DO 5000 ZŁ.

1. Produkcja pierwotna- oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego BEZ PROWADZENIA SPRZEDAŻY;

2. Dostawy bezpośrednie - oznacza bezpośrednie dostawy dokonywane przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego (m.in. sprzedaż na targu) lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Dostawy bezpośrednie mogą obejmować produkty produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego, takie jak: zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby — uprawne, pochodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli producentów produkcji pierwotnej oraz pozostałe surowce pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego;

3. Rolniczy Handel Detaliczny oznacza handel detaliczny polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym. Handel detaliczny oznacza obsługę i/lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla konsumenta finalnego tj. ostatecznego konsumenta środka spożywczego, który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa spożywczego.

W trakcie uprawy, zbioru, magazynowania i transportu owoce i warzywa narażone są na pojawiające się zagrożenia, które musi brać pod uwagę i im zapobiegać każdy, kto produkuje, skupuje lub przetwarza te produkty. Szczególnie niebezpieczne są zagrożenia mikrobiologiczne (takie jak patogenne bakterie i wirusy), gdyż owoce i warzywa często spożywane są na surowo, bez obróbki cieplnej odpowiedniej do wyeliminowania zagrożenia. Spożycie produktów zakażonych patogennymi mikroorganizmami może prowadzić do zatruć pokarmowych, a także poważnych komplikacji zdrowotnych.

Główne źródła patogennych mikroorganizmów w owocach i warzywach to stosowane w trakcie uprawy: zanieczyszczona woda, gleba, nawozy, ścieki, a także ludzie, którzy pracując w styczności z owocami i warzywami, jednocześnie są nosicielami patogenów.

Podstawowe zasady zapobiegania zakażeniom mikrobiologicznym owoców i warzyw obejmują:
• ścisłe przestrzeganie zasad higieny wśród osób zajmujących się pozyskiwaniem i przetwarzaniem owoców i warzyw;
• zapewnienie wszystkim pracownikom produkcji i przetwórstwa owoców i warzyw dostępu do toalet stałych lub przenośnych odpowiednio zaprojektowanych w celu zapewnienia higienicznego usuwania odpadów i zanieczyszczeń, gwarantujących brak możliwości przeciekań do wód gruntowych w pobliżu plantacji;
• stosowanie do uprawy, w tym nawadniania i rozcieńczania środków ochrony roślin (pestycydów) oraz nawozów wyłącznie wody wolnej od patogennych mikroorganizmów (nie może być zanieczyszczona fekaliami lub wymiotami). Należy zwrócić uwagę na źródło pochodzenia wody oraz sposoby i warunki jej dostarczania;
• egzekwowanie obowiązku mycia rąk przed przystąpieniem do pracy, zawsze po skorzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach, gdy mogło dojść do zanieczyszczenia rąk;
• zalecane jest stosowanie czystych rękawiczek jednorazowych oraz odzieży ochronnej ograniczających do minimum bezpośredni kontakt człowieka z produktem;
• bezwzględne przestrzeganie zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel, żółtaczka;
• zapewnienie czystości i odpowiedniej jakości stosowanych pojemników, naczyń do zbioru;
• opracowanie procedury dotyczącej mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni;
• przeprowadzanie systematycznych szkoleń dla pracowników w zakresie higieniczno-sanitarnym;

Ponadto, należy pamiętać, że każdy pomiot działający na rynku spożywczym musi potrafić zidentyfikować odbiorcę swoich produktów, a także dostawcę, od którego otrzymał środek spożywczy. Istotne jest zachowanie dokumentów, na podstawie których identyfikacja dostawców i odbiorców będzie możliwa. Informacje dotyczące dostawców i odbiorców muszą zostać przekazane na żądanie właściwych władz.

Pliki do pobrania:

Poradnik-Dobrej-Praktyki-Higienicznej-i-Produkcyjnej-przy-produkcji-zywnosci-niezwierzecego-pochodenia-w-warunkach-domowych-z-wykorzystaniem-surowcow-roslinnych
Prezentacja-rolnicy-15.05.2019
Wniosek o wpis rejestru
Rolniczy handel detaliczny - informacje podstawowe

Zobacz

Polecamy

Kontakt

Punkt Informacyjny:
tel. + 48 222 500 115
fax. +48 12 289 05 00

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce