Przydatne wzory wniosków i formularzy:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na Ekshumacje
 3. Wniosek o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej
 4. Wniosek o zatwierdzenie i wpis zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS
 5. Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS
 6. Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS
 7. Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS
 8. Karta zgłoszenia pracodawcy
 9. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
 10. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania
 11. Wniosek o wydanie opinii o spełnieniu wymagań higieniczno-sanitarnych (także podmioty lecznicze)
 12. Zgłoszenie zdarzenia stanowiącego zagrożenie dla zdrowia publicznego
 13. Form_ZLB1-biologiczne_czynniki_chorobotworcze
 14. Form_ZLB2-dodatni_wynik_gruzlica
 15. Form_ZLB3-dodatni_wynik_HIV
 16. Form_ZLK1-zakazenie_lub_choroba_zakazna
 17. Form_ZLK2-rozpoznanie_gruzlica
 18. Form_ZLK3-choroba_przenoszona_drogą_plciowa
 19. Form_ZLK4-rozpoznanie_ zakazenia_HIV_zachorowania_zgonu_AIDS
 20. Form_ZLK5-zgon_zakazenie_choroba_zakazna
 21. MZ-55_meldunek_grypa
 22. Zgloszenie_odczyn_poszczepienny
 23. Zgloszenie_odczyn_poszczepienny_gruzlica

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce