Ocena Jakości Wody - "Bobrowe Rozlewisko"

OCENA JAKOŚCI WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce na postawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59) art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) § 2, zał. nr 1 część A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255) oraz na podstawie sprawozdań z wyniku badania próbek wody pobranych w dniu 11 czerwca 2019 r. z kąpieliska "Bobrowe Rozlewisko" zlok. w Zabierzowie Bocheńskim:

stwierdza przydatność wody do kąpieli w badanych parametrach mikrobiologicznych
oraz wizualnej ocenie wody

tj. Enterokoki, Escherichia coli, zakwit sinic (smugi, kożuch, piana), rozmnażanie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego, obecność w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkło, tworzywo sztuczne, guma oraz inne odpady w związku ze spełnieniem wymagań określonych w Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255). 

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce