HCV (ang. Hepatitis C Virus) jest to wirus wywołujący wirusowe zapalenie wątroby typu C. Wirus HCV znajduje się we krwi i innych tkankach osoby zakażonej. Wirus może przenosić się na inne osoby bezpośrednio przez przetoczenie skażonej krwi lub pośrednio, poprzez wspólnie użytkowane przedmioty zanieczyszczone krwią. Należy zwracać szczególną uwagę na...

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat skutków zażywania dopalaczy? Jakie są możliwości leczenia i terapii? Gdzie uzyskać pomoc i wsparcie? Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa niebezpieczne i nieznane substancje?

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WIELICZCE PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU NIEODPŁATNEJ REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ.

NIEODPŁATNEJ REJESTRACJI NALEŻY DOKONAĆ:

1.  POPRZEZ ZŁOŻENIE WNIOSKU NA URZĘDOWYM FORMULARZU DOSTĘPNYM NA STRONIE INTERNETOWEJ: ...

Informacja - przyjmowanie próbek kału do badań

W związku z dniami wolnymi od 25 do 27 grudnia 2019 r. oraz 1 i 6 stycznia 2020 r. informujemy, iż w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi przez Dział Laboratoryjny wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań w dniu 24 grudnia 2019r. Wznowienie przyjmowania próbek zgodnie z ustalonym harmonogramem nastąpi z dniem 7 stycznia 2020r.

Informacja

Informacja o dodatkowym dniu wolnym od pracy i dniu pracującym w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce:
Informujemy, iż na podstawie zarządzenia Nr 7 Dyrektora PSSE w Wieliczce z dnia 27 listopada 2019 r.
• dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Wieliczce jest dzień: 27 grudnia  2019 r. (piątek), w tym dniu PSSE w Wieliczce będzie nieczynna;
dniem pracującym dla pracowników PSSE w Wieliczce jest dzień: 14 grudnia 2019 r. (sobota), w tym dniu PSSE w Wieliczce będzie czynna.

21 listopada - Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada zawsze w trzeci czwartek listopada. W Polsce obchodzony jest od 1991 roku. Pomysł akcji narodził się w Stanach Zjednoczonych  z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia.

Czytaj więcej...

Poradnik - Żłobki i kluby dziecięce.

Poradnik Głównego Inspektora Sanitarnego "Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych - Aspekty higieniczne i zdrowotne".
Niniejsza publikacja to efekt współpracy Głównego Inspektoratu Sanitarnego z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – resortem wiodącym w obszarze opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Celem niniejszego poradnika jest przeprowadzenie Państwa przez „gąszcz” przepisów prawnych oraz zagadnień natury sanitarnohigienicznej dla zapewnienia w żłobkach i klubach dziecięcych realizacji ustawowych funkcji: opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej, bez szkody dla rozwoju i stanu zdrowia dziecka.

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z poradnikiem!

Zaproszenie na konferencję

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie oraz Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego, zapraszają dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pracowników placówek nauczania i wychowania, a także pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w dniu 27 listopada 2019 roku na Konferencję „Edukacja o zagrożeniach wynikających z używania  nowych substancji psychoaktywnych (NSP)

Czytaj więcej...

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce